/ Barátság horoszkóp a gyermekek számára
PHOTOWebSite

Bolygók fok horoszkóp: Vénusz, Mars, Merkúr: melyik bolygó segít a csillagjegyednek.

A Nap, a Hold és a bolygók különösen fontos szerepet játszanak születési horoszkópunkban, mivel az egyes égitestek az élet különböző aspektusait befolyásolják.

Bár az elemzés különösen sokrétűvé válhat, ha mindent figyelembe akarunk venni, de vegyük figyelembe, hogy a fő aranyszabály a következő: Mindig az alapokkal kezdjük (bolygók, állatövi jegyek, házak, fő fényszögek), és ha szükséges, onnan haladjunk tovább. Minél gyorsabban mozog a bolygó, annál gyorsabban fut az aspektus, annál rövidebb a hatás időtartama és kisebb az aspektus erőssége, mint a lassabban mozgó bolygóké, annál hosszabb és erősebb a hatásuk befolyásoló aspektusa.

A Nap, a Hold és a bolygók.

Az asztrológia azon a feltételezésen alapul, hogy a születésünkkor megfigyelt csillagállás döntő hatással van személyiségünkre és sorsunk alakulására.

Sajnos a hét többi napján csak a Mars kellemetlen kvadrátja érvényesül, így a kissé paranoid gondolatok, félelmek, fóbiák ismét úrrá lehetnek rajtad. Míg a bolygók az állatövi jegyek energiáit összpontosítják bizonyos jellemvonásaink kialakításában, addig e jellemvonások megnyilvánulási területét a horoszkóp házai biztosítják.

Napi horoszkóp: akadályozni, vagy inkább motiválni fognak a bolygók.

Az urán asztrológusok például mind a félnégyszöget (45 fok), mind a szeszkvit (135 fok) fontos fényszögnek tartják, más új szögekkel együtt, amelyek a 15 fok és a 22,5 fok többszörösét alkotják.

A személy/esemény/intézmény "jellemére és életútjára" vonatkozó következtetéseit a bolygóknak az égbolton a keleti horizonthoz viszonyított elhelyezkedése, valamint az állatövi jegyekben és egymáshoz viszonyított helyzetük alapján vonja le.

Ez a megközelítés a horoszkópot nem csupán egy elnyújtott pillanatfelvételként értelmezi, hanem figyelembe veszi a bolygók mozgásirányát és sebességét is.

Gyakorlati szempontból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fontosabb fényszögek esetében 5 fokos eltérés mindenképpen megengedett. Uralkodó bolygója, a Nap, ezen a héten nehéz fényszögben áll a Marssal.

Asztrológia, horoszkóp nőknek.

A következőkben arról lesz szó, hogy mit mondanak az asztrológia tanai, mit befolyásol az aktuális uralkodó bolygó az első (és egyben a legfontosabb) horoszkópházban.

Lakóparkunk 12 telkét, amelyeket a horoszkóp ábrájának külső körén egymást szigorú sorrendben követő csillagjegyek szimbolizálnak, már ismeri.

A sváb csillagvizsgáló szerdai közleménye szerint december 10-én éjszaka egy hosszú kozmikus vonalat rajzolnak ki a szemünk előtt az égitestek, amelyek 15-20 fokos távolságban lesznek egymástól.

Üres házak a horoszkópban.

Alapvető asztrológiai ismeretek, a horoszkópértelmezés alapjai.

Először is meg kell ismerkednünk az egyes bolygók jelentésével: A csillagászok a Plútót egy ideje már aszteroidának tekintik, de jelentésének mélysége alapján még mindig teljes értékű főbolygónak tekinthetjük).

Horoszkóp, kövek, bolygók, elemek.

Szaturnusz horoszkóp a 12 állatövi jegyre A Szaturnusz, a törvény és a karma bolygója közel 3 évig marad a Bak jegyében!

Ariesnek ma mindenképpen meg kell őriznie a nyugalmát.

Az együttállás, a szextil, a kvadrát, a trigon és a konfrontáció erős fényszögnek, a többi úgynevezett fél-erő aspektusnak számít. Alapvető asztrológiai ismeretek, a horoszkópértelmezés alapjai. A bolygók szerint mindennél jobban összpontosítasz arra, hogy minden időben elkészüljön.

Minél több minősített bolygó van egy horoszkópban, annál figyelemreméltóbb természetesen, és minél erősebbek az égitestek, annál erősebb személyiségre gondolhatunk.

Fontos szerepet kap a kapcsolatok ápolása, hiszen így nagyon kedvező helyzetbe kerülhetsz, sokkal könnyebben elérheted a céljaidat. A hét első napján még jó fényszögben állnak a Holddal, ami segít helyreállítani érzelmi stabilitását.

Az asztrológia módszere minden egyes születés (ember, esemény, eszme, intézmény) idejére és helyére képes horoszkópképletet alkotni az éppen akkor és ott fennálló bolygóállások alapján.

A transztermészetes bolygók elnevezés nem szorul további magyarázatra, mivel azt jelenti, hogy a Szaturnuszon túl vannak.

A bolygók asztrológiája. Napi horoszkóp: A Kos lesz a szerencse fia, az Oroszlán szakítani fog, a. A bolygók és a csillagok mozgása évezredek óta hatással van az emberiség minden generációjára. A század elején a csillagászok néha a bolygó mindkét oldalán 15 fokig terjedő gömböket használnak, így minden bolygó minden másra rálátást biztosít!

Horoszkóp, kövek, bolygók, elemek.

A fő hangsúly a bolygók, a Hold, a Nap és más csillagok mozgására helyeződik, valamint arra, hogy az események hogyan befolyásolják a Földön zajló eseményeket.

Ha a képletet térben nézzük, akkor figyelembe vehetjük a bolygók deklinációját (az ekliptikától való eltérését) is, ami, ha azonos párhuzamos fényszögekről beszélünk, és ha azonos távolságban, de az ekliptika különböző oldalain van, akkor lehet antiparalel (vagy kontraparalel).

A művészethez való hozzáállásunkat a Nap jegye és az Aszcendens mellett leginkább a Vénusz bolygó állása határozza meg.

Üres házak a horoszkópban.

A bolygók gömbjei a horoszkópban.

A weboldal nem tartalmaz aktuális napjegy horoszkópokat, csak a személyes horoszkóp képlet alapján kiszámított személyre szabott jóslatokat és a mindenkit általánosságban (napjegytől függetlenül) érintő bolygóhatások értelmezését. Csütörtökön a Skorpiót is váratlan szerencse, pozitív esemény éri, és az Oroszlánt is segítik a bolygók.

Látványos bolygókonstelláció várható december 10-én.

A bolygók uralmi helyzete.

Környezeti ismeretek bolygók kvíz. Legegyszerűbb egy példával szemléltetni őket: a Bika elején és az Oroszlán végén álló bolygók trigonális fényszöget alkothatnak, de a jegyek, amelyekben állnak, négyszöget alkotnak. Van két olyan fényszögünk is, amely 30 fok között van, amikor a bolygók 45 fokos távolságban állnak egymástól: a félkvadrát és a 135 fokos távolságban állók: ez a másfélkvadrát (sesquiquadrat).

Alapvető asztrológiai ismeretek, horoszkópértelmezés.

Napi horoszkóp: akadályozni, vagy inkább motiválni fognak a bolygók.

Napi horoszkóp: A Kos lesz a szerencse fia, az Oroszlán szakítani fog, a.

Vénusz, Mars, Merkúr: melyik bolygó segít a csillagjegyednek.

Ő irányítja a gazdagságot, a szabadidőt, a nagy műveket, a kiváló intellektust, az optimizmust, a magasságot, a növekedést, az erkölcsöt, a jólétet, az élvezetekben való elmerülést.

Egy másik esetben, ha az egyik bolygó a Bika végén, a másik pedig a Szűz elején áll, a köztük lévő fényszöget kvadratúrának minősítik, de a jegyek trigont alkotnak.
Nem minden bolygónak van azonos ereje a különböző csillagjegyekben (például lehet az otthon, az erő, a bukás vagy a száműzetés jegyében).

A fényszögek jelentése a képletedben.

A Nap a napi időnk alakulását is meghatározza, és az Oroszlán csillagjegyet is ez az égitest befolyásolja.
Használhatjuk előrejelzések alapjául (A jósló asztrológiáról vagy A bolygók mozgásáról és az életciklusokról), kapcsolataink jobb megértéséhez (Az emberi kapcsolatok és a páros horoszkóp), bizonyos kérdések további tisztázásához (Tanácsadás egy adott kérdésben), vagy akár egészségügyi megfontolásokhoz (Az emberi test részeinek spirituális jelentése). Alapvető asztrológiai ismeretek, horoszkópértelmezés.

A horoszkóp minden egyes fokának külön jelentése van, amely kibővítheti a rajta található bolygó értelmezését: A horoszkóp fokainak jelentése.

Latest News

Post Date: 18-10-2020 · Tags: · ·

Post Date: 18-10-2020 · Tags: · ·

Email
Password

By Keyword

By Category
» 145 pending